Územní plán Velké Karlovice 2017


Soubor ke stažení ve formátu ZIP
Obec Velké Karlovice - jpg
Administrator | vk-uzemni-plan-2017.zip | Velikost 133 MB
Dokument byl zveřejněn dne: 22.11.2017 | Vystaven bude do: 12.12.2018
Územní plán Velké Karlovice

Zadavatel Obec Velké Karlovice
Pořizovatel Městský úřad Vsetín,
odbor ÚP, SŘ a dopravy
Projektant územního plánu ing. arch. Irena Čehovská
Atelier „R“, Wellnerova 14
779 00 OLOMOUC
Datum nabytí účinnosti 25.10.2017

Autorský kolektiv


Urbanismus Ing. arch. Irena Čehovská
Ing. arch. Viktor Čehovský
Doprava Ing. Jiří Vrublovský
Technická vybavenost Ing. Vladislav Svěrák
Petr Hadrava
Krajina, ÚSES Ing. Radek Pavlačka
Digitální zpracování Ing.arch. Viktor Čehovský

Spolupráce

územní plán VELKÉ KARLOVICE, vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), ve smyslu stavebního zákona č. 350/2012 Sb. §19 odst.2,v rozsahu přílohy č.1 k zákonu č. 183/2006 Sb., listopad 2013 RNDr. Jiří Grúz, Mgr.Michaela Vallová, Mgr.Martina Fialová, ECOLOGICAL CONSULTING a.s. Olomouc – část A

územní plán VELKÉ KARLOVICE, hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, listopad 2013
Mgr. Alice Háková, Studenec 166, Mgr. Jan Losík, Ph.D., Schweitzerova 47,
779 00 Olomouc – část B

Územní plán Velké Karlovice

Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice

NABÍDKA PRÁCE VSETÍN A OKOLÍ

Volná místa Vsetín

POČASÍ

Předpověď: Zlínský kraj / In-počasí
Projekty EU
Projekty EU
Projekty EU
Otevřené brányCzechpointCzechpoint

Doporučené webové prohlížeče:


Chrome

Firefox

Opera