Rozhledna

Výstavba rozhledny o šestibokém půdorysu na železobetonových základech trvala deset měsíců. Nosné sloupy jsou ze smrkové kulatiny. Věž rozhledny se směrem k vrcholu zužuje do jehlanového tvaru, jehož střechu pokrývá štípaný šindel. Lesy ČR na nejbližší období plánují ještě dokončit terénní úpravy okolí a přístupových cest včetně instalace příslušného značeni na cestách.

Zajímavosti - příroda, krajina, umění
Kliknutím na příslušný obrázek zobrazíte další informace.

K rozhledně lze dojít například po zeleném turistickém okruhu, který začíná v údolí Léskové. Na okruh se turisté mohou napojit také na rozcestí primo nad hotelem Lanterna, na vrcholu sjezdovky Galik. Odsud je rozhledna vzdálena 2 kilometry. Kolem rozhledny také vede "dětská" turistická trasa Hledej poklad na Galiku.

Velké Karlovice leží v Beskydech a zároveň v Ptačí oblasti Horní Vsacko. Valašská krajina si v těchto místech uchovává svůj typický ráz. V údolí i pod horskými hřebeny je možné i dnes vidět původní valašské chalupy, u cest kapličky, stejně jako staré památné lípy, jasany a javory. V oblasti hnízdí čápí černí a vzácná sova puštík bělavý. Při troše štěstí lze nad horami spatřit kroužit i orla skalního. V leskovém (části Velkých Karlovic) stojí za návštěvu i unikátní jedlovo-bukový prales Razula.

Další fotky naleznete ve fotogalerii

Provozní řád turistické rozhledny Miloňová

Lesní vyhlídkové věže Miloňová v k.ú. Velké Karlovice (dále jen rozhledna Miloňová) návštěvníkům rozhledny je vstup umožněn pouze na vlastní nebezpečí a odpovědnost. návštěvníci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního řádu.

Velké Karlovice - Rozhledna

I při dodržení níže uvedených pokynů je výstup i pobyt na rozhledně pouze na vlastní nebezpečí a proto jsou návštěvníci rozhledny zodpovědní za sebe i své děti !!!

1. Vstup na rozhlednu se koná na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
Děti ve věku do 15 let mají vstup na rozhlednu povolen pouze za doprovodu osob starších 18 let.
Tyto osoby plně odpovídají za chování a bezpečnost dětí.
2. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorách určených veřejnosti.
3. Vstup na rozhlednu je povolen pouze v případě vhodných klimatických podmínek. Za špatného počasí, zejména při hustém dešti silném větru, námraze vánici, kroupách, před a během a těsně po bouřce, za husté mlhy, při sněhové pokrývce podest, schodiště (hlavně nástupnic) a vlastní vyhlídkové plošiny, je rozhledna přechodně uzavřena.
4. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je vstup na rozhlednu zakázán.

5. Dále je zakázáno:
• vodit na rozhlednu jakákoliv zvířata nebo je volně nechat pobíhat v jejím okolí
• psát, malovat nebo vyrývat po objektu rozhledny nebo ji jinak poškozovat
• manipulovat se zábradlím a s konstrukcí schodiště a poškozovat je
• poškozovat konstrukci rozhledny
• jakýmkoliv způsobem znečisťovat prostory rozhledny a jejího bezprostředního okolí
• vstupovat na rozhlednu jiným způsobem než po schodech uvnitř konstrukce rozhledny
• nahýbat se přes zábradlí schodiště a vyhlídkové plošiny rozhledny
• házet nebo pouštět z rozhledny jakékoliv předměty
• přinášet a konzumovat na rozhledně alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky
• rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky
• kouřit v objektu rozhledny, jejím okolí či rozdělávat oheň

Velké Karlovice

Provozovatel:
Obec Velké Karlovice
756 06 Velké Karlovice 70
tel.: 571 444260
www.velkekarlolce.cz

Odpovědná osoba:
Jiří Jurečka, místostarosta.
Této provozní řád nabývá účinnosti dne 26.června 2013