Velké Karlovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Plánovací kalendář svoz odpadu 2021 Plánovací kalendář - svoz odpadu 2021 (325.25 kB)

Svoz odpadu 2021Kalendář svozu odpadu  pro rok 2021 (71.99 kB)

 
Podrobnější informace naleznete v Obecně závazná vyhlášce o odpadech 2/2020.

 

 

Platba poplatku
 

Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit:

  • hotově na pokladně obecního úřadu
  • NOVĚ bezhotovostně platební kartou na pokladně obecního úřadu
  • bezhotovostně bankovním převodem na č.ú. Obce Velké Karlovice: 1765312369/0800 (V případě nejistoty o sazbě poplatku a pro sdělení VS nás kontaktujte na tel. čísle 571 422 422.)


Poplatek za svoz odpadu je splatný nejpozději do 30. 4. aktuálního roku.

 

 

QR kód Obec Velké Karlovice poplatek za odpad

 


 

Mohlo by Vás zajímat
 

Víte, že v naší obci jsou od poplatku za svoz odpadu osvobozeni například:

 
Osvobození od poplatku za odpad

 

 

  • děti do 6 let
vč. kalendářního roku, ve kterém 6 let dovrší
  • osoby nad 80 let
vč.kalendářního roku, ve kterém 80 let dovrší
  • osoby se zdravotním postižením
držitelé průkazu ZTP/P, podle zvláštních předpisů

 


 

Tašky na tříděný odpad

Tašky na tříděný odpad

V kanceláři pokladny Obecního úřadu jsou k zakoupení praktické trojdílné sady tašek na tříděný odpad. K dispozici jsou sety o objemu 20 a 40 litrů.

 

 

TŘÍDÍME ODPADY

Tříděný odpad PAPÍR

 

Tříděný odpad PLASTY Tříděný odpad sklo Tříděný odpad KOVY tříděný odpad NÁPOJOVÉ KARTONY

 


Sběrný dvůr Velké Karlovice

Sběrný dvůr Velké Karlovice
 
Aktuality

Stručný přehled sazeb ročního poplatku za odpad v obci Velké Karlovice pro rok 2021   
Fyzická osoba s trvalým pobytem (dále jen TP) 600 Kč

Fyzická osoba vlastnící stavbu k individální rekreaci, byt nebo RD, ve kterých není hlášena k TP žádná fyzická osoba - jen pytle na směsný a tříděný odpad

Fyzická osoba vlastnící stavbu k individální rekreaci, byt nebo RD, ve kterých není hlášena k TP žádná fyzická osoba - popelnice

600 Kč


1 100 Kč
Dítě s TP 6-15 let 300 Kč
Každé třetí a další dítě v rodině 6-15 let 200 Kč
Studující mládež ubytovaná mimo obec (internát, kolej)

250 Kč

Osoby s TP v domech mimo svozová místa (samoty) 250 Kč
Děti 6-15 let s TP v domech mimo svozová místa 140 Kč
Každé třetí a další dítě v rodině s TP v domech mimo svozová místa ve věku 6-15 let 80 Kč
Studující mládež ubytovaná mimo obec (internát, kolej) s TP v domech mimo svozová místa (samoty) 140 Kč
Poživatel starobního důchodu s TP v obci 530 Kč
Poživatel starobního důchodu s TP v domech mimo svozová místa (samoty) 230 Kč