Obec Velké Karlovice
Obec
Velké
Karlovice

Cyklotrasy v okolí obce


Cyklostezka Bečva

Cyklostezka BečvaTrasa z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí má přes 57 km a vede většinou s kopce po kvalitních nově vybudovaných cyklostezkách nebo po zpevněných polních cestách s minimálním provozem. Malá část je vedena po silnicích nižších tříd. Na trase se vyplatí mít dobrý zvonek, protože některé úseky jsou vedle cyklistů hojně využívány také houbaři, pěšími turisty a rodinami s kočárky a se psy. Značení celé cyklotrasy je zatím (srpen 2011) vyřešeno jen částečně. Při průjezdu Halenkovem a Vsetínem si můžete vybrat ze dvou variant, stejně jako v úseku Jarcová – Valašské Meziříčí. Do Velkých Karlovic se z Valašského Meziříčí můžete pohodlně dopravit vlakem. Nájezd na začátek trasy z vlakového nádraží ve Velkých Karlovicích najdete za vlastním itinerářem spolu s popisy tras z nádraží ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí.

Přejeme vám šťastnou cestu a příjemný výlet údolím Vsetínské Bečvy!
Itinerář úseku Velké Karlovice – Vsetín – Valašské Meziříčí.


Pohodově na kole z Horního Vsacka až k Súľovským skalám

Pohodově na koleMilí občané a návštěvníci, zářím 2012 skončila realizace projektu Pohodově na kole z Horního Vsacka až k Súľovským skalám, jež se Obci Velké Karlovice podařilo v uplynulých měsících tohoto roku ve spolupráci s Obcí Súľov Hradná ( www.sulov-hradna.sk ) úspěšně zrealizovat díky spolufinancování mikroprojektu z prostředků Evropské unie. Z celkového rozpočtu 185 000,-Kč bude proplacena dotace ve výši 158 000,-Kč.

V rámci tohoto projektu byl vyřešen problém spočívající v absenci informačního systému při společné cyklotrase dlouhé 43 km vedoucí z Velkých Karlovic přes Kasárna do Štiavniku, Predmieru, Jablonové a končící v Súľově - Hradné. Podél cyklotrasy bylo zrealizováno informační a odpočinkové zázemí v podobě orientačního značení, rozcestníků s info tabulí a mapou společné přeshraniční cyklotrasy, stojanů na kola, lavic k sezení, stolů a odpadkového koše, čímž bylo pro cyklisty i pěší návštěvníky vytvořeno místo k odpočinku, ale i prostor k doplnění informací. Po 7 km jízdy na kole od rozcestí Léskové – Podťaté přechází cyklotrasa na Kasárnách na slovenskou stranu, kde bylo také v rámci komplementárního mikroprojektu realizovaného partnerskou obcí Súľov – Hradná orientační značení, informační body a odpočívadlo zrealizováno. V září proběhla společná vyjížďka po této cyklotrase, o níž jste byli formou pozvánky na webu informováni a byla zhotovena trhací cykloturistická mapa společné cyklotrasy Hornovsacko – Súľov – Hradná se zaznačením orientačního značení, info bodů i odpočívadel podél společné cyklotrasy na obou stranách hranice. Trhací mapa je pro zájemce k dispozici v Informačním centru u Karlovského muzea, na OÚ Velké Karlovice a v Informačním centru v Súľově – Hradné.

Tímto bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu a všem, kteří se zapojili do společných aktivit za velmi příjemnou a konstruktivní spolupráci, trpělivost a ochotu a zastupitelstvu obce Velké Karlovice za finanční podporu.

Kristýna Jakešová, koordinátor projektu | Fotogalerie


Místní cyklotrasy ve Velkých Karlovicích

Značení22km - 6020/1

AC Machůzky - Miloňov - Benešky - Pod Vysokou - Třeštík - Léskové (Babská) - hotel Razula - AC Machůzky

Značení22km - 6020/2

AC Machůzky - Miloňov - Benešky - Kotlová - Soláň - Čarták - rozc. Soláň - AC Machůzky

Značení17km - 6020/3

AC Machůzky - Podťaté - Tísňavy-Potoky - Příschlop - Javorníček - Pluskovec - rozc. Soláň - Machůzky

Značení21km - 6020/4

AC Machůzky - Léskové (hotel Razula) - prales Razula - Kubáně - rozc. Podťaté - AC Machůzky

Značení28km - 6020/5

AC Machůzky - Léskové (hotel Razula) - Pod Javorem - Oselná-Dupačka - U Tabulí - Sukenická - Třeštík - Pod Vysokou - hotel Razula - AC Machůzky

VHV a MASVHV


Valašsko Horní Vsacko


MAS VHV

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

ZŠ Velké Karlovice

 

Základní škola Velké Karlovice

ZŠ VELKÉ Karlovice

MŠ Velké Karlovice

 

Mateřská škola Velké Karlovice

MŠ Velké Karlovice