Obec Velké Karlovice
Obec
Velké
Karlovice

Rozhledna

Rozhledna Miloňová

Výstavba rozhledny o šestibokém půdorysu na železobetonových základech trvala deset měsíců. Nosné sloupy jsou ze smrkové kulatiny. Věž rozhledny se směrem k vrcholu zužuje do jehlanového tvaru, jehož střechu pokrývá štípaný šindel.

Lesy ČR na nejbližší období plánují ještě dokončit terénní úpravy okolí a přístupových cest včetně instalace příslušného značeni na cestách. K rozhledně lze dojít například po zeleném turistickém okruhu, který začíná v údolí Léskové. Na okruh se turisté mohou napojit také na rozcestí primo nad hotelem Lanterna, na vrcholu sjezdovky Galik. Odsud je rozhledna vzdálena 2 kilometry. Kolem rozhledny také vede "dětská" turistická trasa Hledej poklad na Galiku.

Velké Karlovice leží v Beskydech a zároveň v Ptačí oblasti Horní Vsacko. Valašská krajina si v těchto místech uchovává svůj typický ráz. V údolí i pod horskými hřebeny je možné i dnes vidět původní valašské chalupy, u cest kapličky, stejně jako staré památné lípy, jasany a javory. V oblasti hnízdí čápí černí a vzácná sova puštík bělavý. Při troše štěstí lze nad horami spatřit kroužit i orla skalního. V leskovém (části Velkých Karlovic) stojí za návštěvu i unikátní jedlovo-bukový prales Razula.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii


Provozní řád turistické rozhledny Miloňová

Rozhledna MiloňováLesní vyhlídkové věže Miloňová v k.ú. Velké Karlovice (dále jen rozhledna Miloňová) návštěvníkům rozhledny je vstup umožněn pouze na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního řádu.

I při dodržení níže uvedených pokynů je výstup i pobyt na rozhledně pouze na vlastní nebezpečí a proto jsou návštěvníci rozhledny zodpovědní za sebe i své děti !!!

1. Vstup na rozhlednu se koná na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
Děti ve věku do 15 let mají vstup na rozhlednu povolen pouze za doprovodu osob starších 18 let.
Tyto osoby plně odpovídají za chování a bezpečnost dětí.
2. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorách určených veřejnosti.
3. Vstup na rozhlednu je povolen pouze v případě vhodných klimatických podmínek. Za špatného počasí, zejména při hustém dešti silném větru, námraze vánici, kroupách, před a během a těsně po bouřce, za husté mlhy, při sněhové pokrývce podest, schodiště (hlavně nástupnic) a vlastní vyhlídkové plošiny, je rozhledna přechodně uzavřena.
4. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je vstup na rozhlednu zakázán.

5. Dále je zakázáno

 • vodit na rozhlednu jakákoliv zvířata nebo je volně nechat pobíhat v jejím okolí
 • psát, malovat nebo vyrývat po objektu rozhledny nebo ji jinak poškozovat
 • manipulovat se zábradlím a s konstrukcí schodiště a poškozovat je
 • poškozovat konstrukci rozhledny
 • jakýmkoliv způsobem znečisťovat prostory rozhledny a jejího bezprostředního okolí
 • vstupovat na rozhlednu jiným způsobem než po schodech uvnitř konstrukce rozhledny
 • nahýbat se přes zábradlí schodiště a vyhlídkové plošiny rozhledny
 • házet nebo pouštět z rozhledny jakékoliv předměty
 • přinášet a konzumovat na rozhledně alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky
 • rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky
 • kouřit v objektu rozhledny, jejím okolí či rozdělávat oheň

ProvozovatelRozhledna - logo

Obec Velké Karlovice
756 06 Velké Karlovice 70
Tel.: 571 444260
www.velkekarlovice.cz

Odpovědná osoba
Jiří Jurečka, místostarosta

Této provozní řád nabývá účinnosti dne 26.června 2013

Datum vložení: 4. 1. 2020 17:24
Datum poslední aktualizace: 10. 2. 2021 12:01
Autor: Správce Webu

VHV a MASVHV


Valašsko Horní Vsacko


MAS VHV

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

ZŠ Velké Karlovice

 

Základní škola Velké Karlovice

ZŠ VELKÉ Karlovice

MŠ Velké Karlovice

 

Mateřská škola Velké Karlovice

MŠ Velké Karlovice